Kiadványok

Már kiadásra került kötetek


Fiatalok szerhasználata
A Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet 2012–2013-ban valósította meg a „Komplex, integrált szemléletű ifjúságpolitikai fejlesztések szakmai módszertani megalapozása” programot (TÁMOP-7.2.1-11/K-2012-0004), melyen belül a Nemzeti Drogmegelőzési Iroda és a Magyar Mentálhigiénés Szövetség együttműködésével zajlott az „Iskolai Egészségfejlesztési és Univerzális Drogmegelőzés” (IEUD) nevet viselő kutatás. Ez 1., 3., 5., 7., 9., és 11 osztályos magyar iskolások egészségmagatartásának jellemzőire irányult, különös tekintettel a drogok használatára, illetve az azzal kapcsolatos védő és kockázati tényezőkre. Kiadványunk e kutatástapasztalatait foglalja össze.

Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020
„Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen”
A kábítószer problémák korábban nem tapasztalt jelenségeire, például az új típusú pszichoaktív szerek (azaz dizájner drogok) megjelenésére, a megelőzésben és kezelésben illetékes intézményrendszerek gyökeres átalakulására, nem utolsósorban pedig a drogjelenség kezelésével kapcsolatos hangsúlyváltás igényére tekintettel a kormányzat 2011-ben új drogellenes stratégia megalkotását határozta el. Még abban az évben elkészült a szakértői tervezet, majd a tárcaközi egyeztetéseket követően 2013 októberében született meg a 80/2013. (X. 16.) számú Országgyűlési Határozat a „Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013–2020”, amely a „Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen” alcímet viseli.

SZAKMAI INFORMÁCIÓS ADATTÁR 2015
A Nemzeti Drogmegelőzési Iroda (NDI) hiánypótló kiadványát ajánljuk mindazok figyelmébe, akik elkötelezetten vállalnak szerepet a kábítószer fogyasztás elleni küzdelemben, akár laikus segítőként, akár szakemberként. A megelőzésnek, a gyógyításnak és e téren a hálózatos együttműködésének is alapvető feltétele, hogy a szenvedélybeteg ellátásban résztvevő intézményekről minden szükséges, a napi munkában hasznosítható információ rendelkezésre álljon. Az NDI ennek jegyében folytatja ismeretterjesztő hagyományait a „SZAKMAI INFORMÁCIÓS ADATTÁR 2015” kiadásával, feltárva a segítő intézmények és szolgáltatásaik széles választékát. A frissítés, az újdonságok megjelenítése indokolt volt, hiszen legutóbb 2010-ben jelent meg hasonló tartalmú kiadvány az NDI megbízásában, a Sziget Droginformációs Alapítvány jóvoltából. Új adatbázisunk a legfrissebb, a 2015. évi információk gyűjteményét tartalmazza.

 
Gyermekaddiktológia absztrakt kötet
Az első Nemzetközi Gyermek- és Tinédzseraddiktológiai Konferencia előadásainak kivonatából készült kötet letölthető a honlapról!Kiadásra váró kötetek

Jó gyakorlatok gyűjteménye
KEF kézikönyv
Zárókiadvány