Konferenciák


Balatonfüred, 2015.06.18.
„Legyen más a szenvedélyed!” kiemelt projekt Szakmai Konferenciája, amely a Kábítószer-ellenes Világnap alkalmából kerül megrendezésre


Az új Nemzeti Drogellenes Stratégia értékközvetítésének középpontjában a tiszta tudat, a józanság fontossága, az egészséges életmód kultúrája, az informálás, valamint az ellátás/felépülés-központú szemléletmód és a közösségi részvétel jelentősége áll. A 2014. március végén indult TÁMOP-5.2.9-13/1 - „Legyen más a szenvedélyed!” elnevezésű kiemelt projekt, illeszkedve a Nemzeti Drogellenes Stratégia alapelveihez és elvárásaihoz, megvalósítandó célként tűzte ki maga elé a kábítószer fogyasztás arányának csökkentését, a területen dolgozó szakemberek felkészültségének növelését, valamint hatékonyabb és összehangoltabb munkavégzését a kedvezőtlenül alakuló tendenciák megállításának érdekében. A projekt során számos szakmai rendezvény és drogprevenciós program került megrendezésre az 54, fiatalokat megcélzó roadshow, a több mint 40, a szakemberek számára szervezett workshop és tréning, a 2 országos konferencia és a nemzetközi konferencia keretén belül. A programok, szakmai egyeztetések, konferenciák tapasztalatainak összegzésére szerveztük meg a projekt következő szakmai konferenciáját, ahol a szakmai előadásokon túl bemutatjuk az ország különböző pontjairól érkezett fiatal tehetségeket is, akik a roadshow-k szereplői voltak.
PROGRAM

Nyugat- és Kelet-Magyarországi Konferenciák
2014. október 20. Székesfehérvár
2014. október 22. Szolnok


A TÁMOP 5.2.9. - „Legyen más a szenvedélyed!” projekt keretén belül október 20-án, Székesfehérváron, 22-én pedig Szolnokon került megrendezésre az azonos tematikájú Nyugat- és Kelet-Magyarországi Konferencia, amelynek témája az „Egészségfejlesztés és univerzális drogmegelőzés” volt.


A „Komplex, integrált szemléletű ifjúságpolitikai fejlesztések szakmai módszertani megalapozása” című projekt (TÁMOP-7.2.1-11/K-2012-0004) kutatási folyamatának bemutatását, valamint az eredmények elemzését dr. Kövi Zsuzsanna, dr. Grezsa Ferenc és dr. Koós Tamás előadásukban ismertették. A konferencia meghívott vendégei között szerepelt Székesfehérváron Östör Annamária önkormányzati képviselő, egészségügyi és sporttanácsnok, Szolnokon dr. Nemes András önkormányzati képviselő, valamint mind a két településen köszöntőt mondott Müller Éva, az EMMI Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztályától, Farkasné Farkas Gyöngyi, az NRSZH mb. főigazgatója, valamint Garamvölgyi László, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács tagja.


A konferencia első felében előadóink bemutatták az „Egészségfejlesztés és univerzális drogmegelőzés” (IEUD) alprojekt eredményeit. Dr. Grezsa Ferenc előadásában ismertette a kutatás hipotéziseit, a módszertani felépítését és az eredmények fontosabb konklúzióit. A felmérés 1., 3., 5., 7., 9. és 11. osztályos tanulók körében került lekérdezésre, az 1. osztályosok rajzokat készítettek, a többi korosztály pedig önkitöltős kérdőívekben válaszolt meg 395 kérdést, 10 különböző témakörben. A kutatás egyik fontos eredménye, hogy lehetővé tette a védő és rizikó klaszterek felállítását.


Dr. Kövi Zsuzsanna a szerhasználat és annak háttértényezőiről számolt be, régiókra bontva az eredményeket, rávilágítva a területek közötti eltérőségekre. Kitért a saját egészségi állapot megítéléséről szóló kérdés válaszainak területenkénti megoszlására, az elmúlt évben előfordult életesemények arányára, a kikapcsolódási és szórakozási szokásokra, illetve a dohányzás és alkoholfogyasztási, szerkipróbálási, szerhasználati szokásokra.


Dr. Koós Tamás a kutatás levonható következtetéseiről tartott előadást, a kimeneti dokumentumok, ajánlások bemutatásával együtt. A szerfogyasztás-megelőzésre irányuló egészségfejlesztési tevékenységek áttekintésénél megállapította, hogy ezek túlnyomórészt nincsenek szinkronban a szakirodalomban rendelkezésre álló bizonyítékokkal, illetve, hogy főként a probléma-fókusz dominál, az egészség-fókusz nem jelenik meg, vagy háttérbe szorul. Kiemelte az egészségfejlesztés és az egészségismeret-oktatás közötti különbséget, és javaslatokat tett a jó gyakorlatok, modellek összegyűjtésére, a korhoz és nemhez kötött egészség-ismeret és –készség követelményrendszer kialakítására, a hazai viszonyokra és az egészségfejlesztési tevékenység célrendszerének, szakmai tartalmainak és eszközrendszerének ehhez adaptálására, az iskolai egészségfejlesztés nemzeti szintű minőségirányítási rendszerének kialakítására.


A konferencia második felében, a KEF-ek, civil és egyéb szervezetek, oktatási intézmények képviselőiből összegyűlt hallgatóközönség interaktív módon becsatlakozhatott a kerekasztal-beszélgetésbe, ahol a regionális tanácsadókkal, valamint az NDI munkatársaival megoszthatták tapasztalataikat, problémáikat.


TÁMOP 5.2.9. Záró konferencia

2015. június 18. Balatonfüred